Snaptun Fisk Export - Nordby Bugt Havbrug Samsø
Grunddata
CVR-nr:
38046357
P-nr:
1018142429
Fagsystemnøgle:
fdf46da0-3ed6-4e2e-8352-f37c446c18df
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Snaptunvej 59
7130 Juelsminde
Matrikel:
21ai - Østrup By, Glud
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 205. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder (s). S angiver at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
32100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-06-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 25-05-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-02-2017 Vis
Kampagne 2, 2019: Havbrug Administrativt tilsyn 02-05-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 18-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-01-2018 Efterkommet Vis