Snaptun Fisk Export A/S - Borre II havbrug
Grunddata
CVR-nr:
38046357
P-nr:
1021928026
Fagsystemnøgle:
7e6b20de-f07b-4737-a42b-a3d8520fe764
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnevej 2B
7130 Juelsminde
Matrikel:
11as - Østrup By, Glud
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 205. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder (s). S angiver at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
32100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 20-08-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-10-2019 Vis
Kampagne 2, 2019: Havbrug Fysisk tilsyn 26-04-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status