Kim Vind Maskinstation & Entreprenør
Grunddata
CVR-nr:
20973374
Fagsystemnøgle:
57300000002835
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Byvejen 1
6818 Årre
Matrikel:
1ah - Roust Mølle, Grimstrup
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
KIM VIND MASKINSTATION & ENTREPRENØR ApS
Adresse:
Byvejen 1
6818 Årre
Telefon:
75169499
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
09-11-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 09-11-2017 Vis
23-10-2019 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt Fysisk tilsyn 23-10-2019 Vis
08-10-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 08-10-2020 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 09-03-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status