I/S van der Wijst
Grunddata
CVR-nr:
38958631
Fagsystemnøgle:
56700000000190
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bolhedevej 14
6800 Varde
Matrikel:
7b - Hostrup By, Øse
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
I/S van der Wijst
Adresse:
Bolhedevej 14
6800 Varde
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Kvæg Fysisk tilsyn 05-12-2016 Vis
06-12-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 06-12-2016 Vis
07-05-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 07-05-2018 Vis
28-08-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 28-08-2019 Vis
30-06-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 30-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
06-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt 06-12-2016 Efterkommet Vis
06-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi 06-12-2016 Meddelt Vis
06-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 06-12-2016 Meddelt Vis
06-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, regler for udbringning 06-12-2016 Efterkommet Vis
06-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften 06-12-2016 Meddelt Vis
06-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, flydende, opbevaring u. fast overdækn. 06-12-2016 Efterkommet Vis
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken 28-08-2019 Meddelt Vis
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Møddingsplads (incl. Afløb) 28-08-2019 Meddelt Vis
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Møddingsplads (incl. Afløb) 28-08-2019 Meddelt Vis
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring 28-08-2019 Meddelt Vis
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold 28-08-2019 Meddelt Vis
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt 28-08-2019 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
§ 16 a ansøgning 30-07-2020
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg nr. 1 til § 12-miljøgodkendelse 12-06-2018 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 03-12-2020 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
03-12-2020 00:00:00, Godk. Husdyr §16a amm > 3.500kg/år Ikke IED 03-12-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis