PRÆSTØ FJERNVARME
Grunddata
CVR-nr:
67247817
P-nr:
1002247727
Fagsystemnøgle:
528c2d2a-6a56-45e8-9890-79ea31e658dc
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Værkstedsvej 3
4720 Præstø
Matrikel:
15o - Skibinge By, Skibinge
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
353000
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt - Berigtigelse Fysisk tilsyn 26-09-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 06-11-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 30-06-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 30-09-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse Præstø Fjernvarme varmepumpe og solfangeranlæg 30-11-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis