Bredkær Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
32264328
Fagsystemnøgle:
bd70e7fa-1d17-4e17-be38-6f6be4014883
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bredkjærvej 15
8300 Odder
Matrikel:
43c - Randlev By, Randlev
Kommune:
Odder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
ODDER KOMMUNE
Adresse:
Rådhusgade 3
8300 Odder
Telefon:
87803333
Email:
odder.kommune@odder.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-02-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-07-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 05-07-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-03-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-05-2021 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 26-04-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status