Ole Rasmussen A/S
Grunddata
CVR-nr:
28899440
P-nr:
1011580242
Fagsystemnøgle:
110a6e35-7d33-4bbf-9ab2-702345df9bdb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gammelgårdsvej 12
7130 Juelsminde
Matrikel:
9an - Klakring By, Klakring
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 17-11-2017 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 11-03-2020 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 14-09-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 30-11-2023 Meddelt Vis
Indskærpelse - produktion 17-11-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse - affald 30-11-2023 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse af 6. december 2013 19-06-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis