Kridtbjerg v/Bent Pedersen
Grunddata
CVR-nr:
13149747
P-nr:
1000509489
CHR-nr:
21951
Fagsystemnøgle:
466fbdae-9ba8-4995-9248-dffa84bc909b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Stenderupvej 12
8781 Stenderup
Matrikel:
5a - Nr. Bjerre By, Bjerre
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
I 206 listepunkt - de ”gamle” §33 MBL kap. 5 godkendte landbrug, med hudyrbrug mere end 250 dyrenheder, undtagen husdyrbrug omfattet af listepunkt 6.6 på listen i bilag 1. - ikke IED. (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14100
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 17-02-2020 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 31-08-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse efter §27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen Stenderupvej 12, 8781 Stenderup 24-08-2017 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøtilladelse til kvægproduktionen Kridtbjerg, Stenderupvej 12, 8781 Stenderup 28-04-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Afgørelse efter anmeldeordningens § 10 om telthal på Stenderupvej 12, 8781 Stenderup 11-07-2023 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis