Anlæg til spildevandsslam (HedeDanmark A/S)
Grunddata
CVR-nr:
27623549
Fagsystemnøgle:
7fb404ae-ea87-42ad-b86f-c55b3b508016
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lægårdsvej 3
4653 Karise
Matrikel:
6b - St. Spjellerup By, Spjellerup
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HEDEDANMARK A/S
Adresse:
Klostermarken 12
8800 Viborg
Telefon:
87281000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 16-05-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 23-06-2020 Vis
Kampagne 1 2022 Fysisk tilsyn 13-06-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status