E A Nedbrydning Eft. ApS
Grunddata
CVR-nr:
33508964
P-nr:
1016688343
Fagsystemnøgle:
644cf580-2825-4535-8786-fb314997079a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Banevej 16
7160 Tørring
Matrikel:
19ao - Ølholm By, Langskov
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
431100
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 29-11-2022 Vis
Tilsyn §9 Fysisk tilsyn 17-04-2023 Vis
Tilsyn §9 Fysisk tilsyn 19-06-2023 Vis
Tilsyn - opstart Fysisk tilsyn 17-11-2021 Vis
Tilsyn - prioriteret Fysisk tilsyn 06-05-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 29-07-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse - affald 29-07-2022 Meddelt Vis