Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Titel:
Basistilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
480b85ec-0287-489f-8b29-a6ce1a64603d
Type:
Tilsyn
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Vestforbrændings slaggedepot, Vestskoven
CVR-nr:
10866111
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Matrikel:
7ai - Ejby By, Glostrup

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Ejby Mosevej 219
2620 Albertslund
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
06-11-2020
Håndhævelser
Type Dato