Afgørelse - Miljøgodkendelse af udvidelse til kapacitet på 30000 ton biomasse per år
Afgørelse - Miljøgodkendelse af udvidelse til kapacitet på 30000 ton biomasse per år
Titel:
Miljøgodkendelse af udvidelse til kapacitet på 30000 ton biomasse per år
Fagsystemsnøgle:
c988a68c-aebd-48e6-ab9f-78b043a44fad
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Lynggård Biogas
CVR-nr:
29798559
P-nr:
1028828485
Hovedaktivitet:
J 205. Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 eller 5.3 b i bilag 1.
Biaktiviteter:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Sagsadresse
Bøged Strandvej 2B
4720 Præstø
Matrikel:
10d - Stavreby By, Jungshoved

Myndighed Myndigheder
Adresse
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Kontakt
Telefon:
55363636
Email:
post@vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.vordingborg.dk
Parter
Adresse
Bøged Strandvej 2B
4720 Præstø
Adresse
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Kontakt
Telefon:
55363636
Email:
post@vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.vordingborg.dk
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Påklaget
Dato for modtaget afgørelse:
03-09-2020