Lynggård Biogas
Grunddata
CVR-nr:
29798559
P-nr:
1028828485
Fagsystemnøgle:
91c5cd3b-6eac-40e2-843b-acf924eea056
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bøged Strandvej 2B
4720 Præstø
Matrikel:
10d - Stavreby By, Jungshoved
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
J 205. Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 eller 5.3 b i bilag 1.
Biaktiviteter:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
352100
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn i forb.m. klage Fysisk tilsyn 12-07-2016 Vis
Tilsyn i forb.m. klage Fysisk tilsyn 15-07-2016 Vis
Tilsyn i forb.m. klage Fysisk tilsyn 14-07-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 11-08-2016 Vis
Kontrol af påbud Fysisk tilsyn 21-09-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 07-11-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 01-12-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 16-12-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 12-12-2022 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 28-06-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 15-07-2016 Efterkommet Vis
Påbud 16-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-08-2016 Efterkommet Vis
Påbud 16-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 28-03-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 31-05-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 31-05-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 31-05-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelser 10-08-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-08-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af udvidelse til kapacitet på 30000 ton biomasse per år 03-09-2020 Miljøgodkendelse Påklaget Vis