Afgørelse - Miljøtilladelse til malkekvægsproduktionen Søndergårdsvej 3, 8723 Løsning §16b>750kg
Afgørelse - Miljøtilladelse til malkekvægsproduktionen Søndergårdsvej 3, 8723 Løsning §16b>750kg
Titel:
Miljøtilladelse til malkekvægsproduktionen Søndergårdsvej 3, 8723 Løsning §16b>750kg
Fagsystemsnøgle:
2f34326a-7207-41e6-a2d1-b2e49019e3e9
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Mads Østergård Nielsen
CVR-nr:
38008803
P-nr:
1021756616
CHR-nr.:
23213
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
I 206 listepunkt - de ”gamle” §33 MBL kap. 5 godkendte landbrug, med hudyrbrug mere end 250 dyrenheder, undtagen husdyrbrug omfattet af listepunkt 6.6 på listen i bilag 1. - ikke IED. (kategori 1b)
Sagsadresse
Søndergårdsvej 3
8723 Løsning
Matrikel:
13a - Ølsted By, Ølsted

Myndighed Myndigheder
Adresse
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Kontakt
Telefon:
79755000
Email:
mail@hedensted.dk
Hjemmeside:
www.hedensted.dk
Parter
Adresse
Søndergårdsvej 3
8723 Løsning
Adresse
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Kontakt
Telefon:
79755000
Email:
mail@hedensted.dk
Hjemmeside:
www.hedensted.dk
Afgørelsesinformation
Type:
Husdyrtilladelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
23-03-2018