Mads Østergård Nielsen
Grunddata
CVR-nr:
38008803
P-nr:
1021756616
CHR-nr:
23213
Fagsystemnøgle:
e28380e7-9d3f-4d4a-b9b6-bb6832cd484d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Søndergårdsvej 3
8723 Løsning
Matrikel:
13a - Ølsted By, Ølsted
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
I 206 listepunkt - de ”gamle” §33 MBL kap. 5 godkendte landbrug, med hudyrbrug mere end 250 dyrenheder, undtagen husdyrbrug omfattet af listepunkt 6.6 på listen i bilag 1. - ikke IED. (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14100
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - kampagne 2 2017-beredskabsplan Fysisk tilsyn 20-04-2017 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 20-04-2017 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 10-12-2020 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 05-10-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse til malkekvægsproduktionen Søndergårdsvej 3, 8723 Løsning §16b>750kg 23-03-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis