Afgørelse - Tillæg til tilslutningstilladelse af overfaldevand fra fundamentsbakker under slukkespole og transformator
Afgørelse - Tillæg til tilslutningstilladelse af overfaldevand fra fundamentsbakker under slukkespole og transformator
Titel:
Tillæg til tilslutningstilladelse af overfaldevand fra fundamentsbakker under slukkespole og transformator
Fagsystemsnøgle:
5f13b3e5-d7ab-478c-b5b3-4c04659852c9
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
SEAS-NVE
CVR-nr:
28113285
P-nr:
1019246996
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2.
Sagsadresse
Energivej 33
4690 Haslev
Matrikel:
12hk - Haslev By, Haslev

Myndigheder
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Parter
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Adresse
Energivej 33
4690 Haslev
Afgørelsesinformation
Type:
Spildevandstilladelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
01-02-2019
BOM ansøgninger:
miljoe-2018-32211