Grunddata
CVR-nr:
28113285
P-nr:
1019246996
Fagsystemnøgle:
ea50e0ec-cb30-4973-954d-c5c4162930b0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Energivej 33
4690 Haslev
Matrikel:
12hk - Haslev By, Haslev
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
351300
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 27-06-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 08-12-2016 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ikke VVM-pligt – SEAS-NVE HOLDING A/S 25-09-2018 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af affaldsplads – SEAS-NVE HOLDING A/S 25-09-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til tilslutningstilladelse af overfaldevand fra fundamentsbakker under slukkespole og transformator 01-02-2019 Spildevandstilladelse Meddelt Vis