Tilsyn - Tilsyn, øvrige
Tilsyn - Tilsyn, øvrige
Titel:
Tilsyn, øvrige
Fagsystemsnøgle:
0ac34fe4-02aa-4dc8-8830-b101d154bdf2
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
30-07-2019
Virksomhed
Navn:
Zodiak Havnesedimentdepot
CVR-nr:
33157274
P-nr:
1024021587
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Zodiakvej 4
6700 Esbjerg
Matrikel:
1438 - Esbjerg Bygrunde

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Højbovej 1
7620 Lemvig
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
30-07-2019 00:00 Zodiak Havnesedimentdepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
§9 tilsyn
Tilsynsdato:
17-06-2019
Håndhævelser
Type Dato