Zodiak Havnesedimentdepot
Grunddata
CVR-nr:
33157274
P-nr:
1024021587
Fagsystemnøgle:
939e2dca-cc3c-4bae-8d70-61a771bb14b4
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Højbovej 1
7620 Lemvig
Matrikel:
23æ - Lemvig Markjorder
Kommune:
Lemvig Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
841300
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 17-06-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af deponi til deponering af forurenet havnesediment, Zodiak Havnedepot, Esbjerg 11-10-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis