Afgørelse - Tillæg til miljøgodkendelse Prince Export og Import
Afgørelse - Tillæg til miljøgodkendelse Prince Export og Import
Titel:
Tillæg til miljøgodkendelse Prince Export og Import
Fagsystemsnøgle:
561e9436-32e4-40b7-97e0-df5a5e8f247f
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
23-10-2019
Virksomhed
Navn:
Prince Export & Import
CVR-nr:
16937770
P-nr:
1007744125
Hovedaktivitet:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Sverigesgade 14
4690 Haslev
Matrikel:
4gæ - Troelstrup By, Haslev

Myndigheder
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Parter
Adresse
Sverigesgade 17
4690 Haslev
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
23-10-2019 00:00 Tillæg til miljøgodkendelse Prince Export og Import Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
Tillæg til miljøgodkendelse
Status:
Endelig administrativ afgørelse
Dato for modtaget afgørelse:
23-10-2019