Prince Export & Import
Grunddata
CVR-nr:
16937770
P-nr:
1007744125
Fagsystemnøgle:
a6218b9f-6caf-4b2f-a20a-aa458ad8b79d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sverigesgade 17
4690 Haslev
Matrikel:
4hh - Troelstrup By, Haslev
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
453100
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 07-09-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 25-10-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 07-11-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 09-07-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 21-11-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ikke VVM-pligt – Prince Export og Import 23-10-2019 VVM-Afgørelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse Prince Export og Import 23-10-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tilslutningstilladelse for overfladevands fra befæstetareal 28-10-2020 Spildevandstilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis