Afgørelse - Afgørelse om ikke VVM-pligt – Prince Export og Import
Afgørelse - Afgørelse om ikke VVM-pligt – Prince Export og Import
Titel:
Afgørelse om ikke VVM-pligt – Prince Export og Import
Fagsystemsnøgle:
65c67985-9026-45fd-bc67-3a6be1540137
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
23-10-2019
Virksomhed
Navn:
Prince Export & Import
CVR-nr:
16937770
P-nr:
1007744125
Hovedaktivitet:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Sverigesgade 14
4690 Haslev
Matrikel:
4gæ - Troelstrup By, Haslev

Myndigheder
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Parter
Adresse
Sverigesgade 17
4690 Haslev
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
23-10-2019 00:00 Afgørelse om ikke VVM-pligt – Prince Export og Import Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
VVM-Afgørelse
Status:
Endelig administrativ afgørelse
Dato for modtaget afgørelse:
23-10-2019