Ressourceplads ved Karsten Reinhard og Forsyningen
Grunddata
CVR-nr:
30491378
Fagsystemnøgle:
4337c130-0b20-401c-8316-d040962948ef
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nyraad Skovstræde 50
4760 Vordingborg
Matrikel:
75f - Nyråd, Vordingborg Jorder
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
KAI DØSSING V/KARSTEN REINHARD ApS
Adresse:
Masnedøvej 73C
4760 Vordingborg
Telefon:
40853177
Email:
karsten.reinhard@mail.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 14-09-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse af ressourceplads 21-12-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis