Afgørelse - Tillæg til miljøgodkendelse af ressourceplads
Afgørelse - Tillæg til miljøgodkendelse af ressourceplads
Titel:
Tillæg til miljøgodkendelse af ressourceplads
Fagsystemsnøgle:
5a5351a7-ef33-472a-a606-0114cef6cd88
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
21-12-2023
Virksomhed
Navn:
Ressourceplads ved Karsten Reinhard og Forsyningen
CVR-nr:
30491378
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Nyraad Skovstræde 50
4760 Vordingborg
Matrikel:
75f - Nyråd, Vordingborg Jorder

Myndighed Myndigheder
Adresse
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Kontakt
Telefon:
55363636
Email:
post@vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.vordingborg.dk
Parter
Adresse
Nyraad Skovstræde 50
4760 Vordingborg
Adresse
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Kontakt
Telefon:
55363636
Email:
post@vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.vordingborg.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
21-12-2023 00:00 Ressourceplads ved Karsten Reinhard og Forsyningen: Offentliggørelse af afgørelse Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
Tillæg til miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
21-12-2023