Belle Nygaard
Grunddata
CVR-nr:
40065296
P-nr:
1024185032
CHR-nr:
22535
Fagsystemnøgle:
bf36b0cb-3e24-451d-9991-6d8a232b6c8b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bellevej 22
7140 Stouby
Matrikel:
2a - Belle By, Stouby
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
I 206 listepunkt - de ”gamle” §33 MBL kap. 5 godkendte landbrug, med hudyrbrug mere end 250 dyrenheder, undtagen husdyrbrug omfattet af listepunkt 6.6 på listen i bilag 1. - ikke IED. (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
15000
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Uanmeldt gyllebeholdertilsyn Fysisk tilsyn 01-11-2018 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 26-06-2019 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 01-09-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse til kvægproduktion, Bellevej 22, 7140 Stouby (§16b med BAT) 27-08-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis