Afgørelse - Miljøtilladelse til kvægproduktion, Bellevej 22, 7140 Stouby (§16b med BAT)
Afgørelse - Miljøtilladelse til kvægproduktion, Bellevej 22, 7140 Stouby (§16b med BAT)
Titel:
Miljøtilladelse til kvægproduktion, Bellevej 22, 7140 Stouby (§16b med BAT)
Fagsystemsnøgle:
351d6404-efba-4b22-bf2a-636d03f95932
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Belle Nygaard
CVR-nr:
40065296
P-nr:
1024185032
CHR-nr.:
22535
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
I 206 listepunkt - de ”gamle” §33 MBL kap. 5 godkendte landbrug, med hudyrbrug mere end 250 dyrenheder, undtagen husdyrbrug omfattet af listepunkt 6.6 på listen i bilag 1. - ikke IED. (kategori 1b)
Sagsadresse
Bellevej 22
7140 Stouby
Matrikel:
2a - Belle By, Stouby

Myndighed Myndigheder
Adresse
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Kontakt
Telefon:
79755000
Email:
mail@hedensted.dk
Hjemmeside:
www.hedensted.dk
Parter
Adresse
Bellevej 22
7140 Stouby
Adresse
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Kontakt
Telefon:
79755000
Email:
mail@hedensted.dk
Hjemmeside:
www.hedensted.dk
Afgørelsesinformation
Type:
Husdyrtilladelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
27-08-2019