RenoNorden Holbæk, Den Gule Hal
Grunddata
CVR-nr:
32660533
P-nr:
1022259616
Fagsystemnøgle:
ca740e39-6a4b-42a7-bead-e1a932e378d5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ved Faurgården 5A
4300 Holbæk
Matrikel:
2q - Tåstrup, Holbæk Jorder
Kommune:
Holbæk Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Holbæk Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, prioriteret Fysisk tilsyn 18-04-2018 Vis
Tilsyn, prioriteret Fysisk tilsyn 18-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af omlasteanlæg til affald 29-03-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis