Afgørelse - Miljøgodkendelse af omlasteanlæg til affald
Afgørelse - Miljøgodkendelse af omlasteanlæg til affald
Titel:
Miljøgodkendelse af omlasteanlæg til affald
Fagsystemsnøgle:
7347f5b1-005a-4c5d-b7f5-e51b8b41ee76
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
RenoNorden Holbæk, Den Gule Hal
CVR-nr:
32660533
P-nr:
1022259616
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Ved Faurgården 5A
4300 Holbæk
Matrikel:
2q - Tåstrup, Holbæk Jorder

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Kontakt
Telefon:
72363636
Email:
post@holb.dk
Hjemmeside:
www.holbaek.dk
Parter
Adresse
Ved Faurgården 5A
4300 Holbæk
Adresse
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Kontakt
Telefon:
72363636
Email:
post@holb.dk
Hjemmeside:
www.holbaek.dk
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
29-03-2019