DK Miljø A/S
Grunddata
CVR-nr:
29694990
P-nr:
1023525182
Fagsystemnøgle:
da7b8db6-769f-4cfb-b2c7-65c2886e25b5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Industrivej 46
4683 Rønnede
Matrikel:
35ak - Kongsted By, Kongsted
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 08-08-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ikke VVM-pligt DK Miljø A/S - Modtagelse og opbevaring af metal, glas, plast, pap og papir 24-01-2019 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse DK Miljø A/S - Modtagelse og opbevaring af metal, glas, plast, pap og papir 24-01-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke VVM-pligt DK Miljø A/S – Ændring af driftstiderne for renovationsbilerne 17-04-2019 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse DK Miljø A/S – Ændring af driftstiderne for renovationsbilerne 17-04-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis