Afgørelse - Afgørelse om ikke VVM-pligt DK Miljø A/S – Ændring af driftstiderne for renovationsbilerne
Afgørelse - Afgørelse om ikke VVM-pligt DK Miljø A/S – Ændring af driftstiderne for renovationsbilerne
Titel:
Afgørelse om ikke VVM-pligt DK Miljø A/S – Ændring af driftstiderne for renovationsbilerne
Fagsystemsnøgle:
eb88984b-2c89-4fc7-9623-b82221cf54be
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
DK Miljø A/S
CVR-nr:
29694990
P-nr:
1023525182
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Sagsadresse
Industrivej 46
4683 Rønnede
Matrikel:
35ak - Kongsted By, Kongsted

Myndigheder
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Parter
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Adresse
Industrivej 46
4683 Rønnede
Afgørelsesinformation
Type:
VVM-Afgørelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
17-04-2019
BOM ansøgninger:
MaID-2019-3080