Miljøstyrelsen logo

EU-Kommissionen har udvalgt 91 miljøfremmede stoffer, som fremgår af forordningens bilag II. EU har vurderet, at disse 91 stoffer er karakteriseret som miljømæssigt meget problematiske, hvorfor disse er udvalgte og rapporteringspligtige.

For hvert enkelt af de 91 stoffer er der lavet en kort beskrivelse af selve stoffet, brugen af stoffet, hvordan og hvorfor det forekommer i det omgivende miljø, stoffets påvirkning på miljøet, de sundhedsmæssige aspekter samt om stoffet reguleres af internationale eller regionale regler.

Klik på et stof for at læse mere om det.