Miljøstyrelsen logo

Der findes over 150.000 virksomheder og landbrug i Danmark. På denne hjemmeside kan du finde miljøoplysninger for et begrænset antal industrivirksomheder, husdyrbedrifter og akvakultur. Kun visse store virksomheder med betydelige udledninger skal indberette miljø-data.

Hvilke virksomheder er omfattet af hjemmesiden?

På hjemmesiden findes oplysninger om virksomheder (industri, husdyrbrug m.m.) omfattet af EU´s E-PRTR forordning (Pollutant Release and Transfer Register) og data fra de tidligere grønne regnskaber. Her kan du læse mere om E-PRTR forordningen.

Hjemmesiden omfatter oplysninger om udledninger til luft, vand, jord og om affald og visse stamdata for virksomhederne jævnfør E-PRTR forordningen. Listen over virksomheder (”aktiviteter”) fremgår af bilag 1 til E-PRTR forordningen.

De typer af virksomheder der har pligt til at indberette er næsten sammenfaldende med bilag 1 til ”EU´s IE direktiv” og der er derfor typisk tale om de største og potentielt mest forurenende virksomheder (inkl. husdyrbedrifter, akvakultur m.m.), som alle er omfattet af krav om miljøgodkendelse.

Det skal bemærkes, at kun virksomheder der overskrider tærskler for udledninger til luft, vand, jord og affald er forpligtet til at indberette. Virksomheder på bilag 1 til E-PRTR forordningen med udledninger under tærsklerne kan dog godt indberette data, og data vil blive udstillet på den danske hjemmeside, men ikke på EU´s E-PRTR hjemmeside.

Oplysninger om, hvordan virksomhedens udledninger til luft og vand eventuelt påvirker miljøet, fremgår ikke af denne side. Oplysninger om miljøets tilstand, vandkvalitet og luftkvalitet m.v. kan findes hos blandt andet Danmarks Miljøportal, Institut for Miljøvidenskab https://envs.au.dk/.

Oplysninger om virksomhedernes vilkår (om f.eks. udledninger og indretning af oplag, egenkontrol m.v.) skal findes i miljøgodkendelsen, som kan findes på Digital Miljøadministration eller ved henvendelse hos godkendelsesmyndigheden. Oplysninger om tilsyn kan også findes på Digital Miljøadministration eller ved henvendelse hos godkendelsesmyndigheden.

Historik

Med ændring af bekendtgørelsen i 2010 for de grønne regnskaber (bek. nr 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger) betød det, at mængden af virksomheder, som havde pligt til at udarbejde et grønt regnskab blev reduceret (fra ca. 1.000 virksomheder til ca. 700). Før 2010 skulle udvalgte virksomheder på både bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen udarbejde grønt regnskab. Med 2010 bekendtgørelsen var det kun virksomheder på bilag 1 der skulle indberette grønt regnskab. De grønne regnskaber blev afskaffet i 2015 og alene bestemmelser om indberetning jf. E-PRTR forordningen blev videreført. Den seneste ændring af PRTR-bekendtgørelsen er fra 13. december 2020.