Risikooplysninger - Årlig risikoindberetning 2019
Risikooplysninger - Årlig risikoindberetning 2019
Titel:
Årlig risikoindberetning 2019
Fagsystemsnøgle:
RISIKO-6c01cf86-0260-4396-84c4-1b99a98b288b
Type:
Risikooplysninger
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
11-12-2019
Virksomhed
Navn:
IAT A/S
CVR-nr:
13059136
P-nr:
1021964545
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Biaktiviteter:
J 201. Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
Sagsadresse
Læssevejen 23
6700 Esbjerg
Matrikel:
1228b - Esbjerg Bygrunde

Myndigheder
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Parter
Adresse
Kirkegade 76
6700 Esbjerg
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Adresse
Læssevejen 23
6700 Esbjerg
Offentliggørelser
Dato Overskrift
11-12-2019 09:31 Offentliggørelse af risikooplysninger for IAT A/S Se detaljer
Risikoaktiviteter
SPIRS hovedakitvitet:
Engros- og detailopbevaring samt -distribution (eksklusive LPG)
Risikoklassificering
Dato Klassificering Ændringsårsag Kommentar Ændringsårsag
05-07-1996 Kolonne 2 Andre ændringer Ændring af methanol oplag Bilag 1 i øvrigt
Anmeldelser og afgørelser
Dato for anmeldelse Høringsdato for afgørelse Afgørelse
18-09-2007 14-12-2007 Industrimiljø risikoafgørelse 14.12.2007.pdf
Ikke-teknisk resume, kortmateriale o.a.
Dato Type Dokument
11-01-2019 Ikke-teknisk resume Ikke teknisk resume_rev_2019_01_11.pdf
Beredskabsplan
Dato Status for beredskabsplan Orientering af borgere fra politiet
Dominoeffekter
Ægte dominovirksomheder
CVR-nr. P-nr. Navn Politikreds Risikoinformation udvekslet Samordning eksterne beredskabsplaner Kommentar
33747977 1021515988 Henter... Syd- og Sønderjyllands Politi
17990977 1003137882 Henter... Syd- og Sønderjyllands Politi
Pseudo-dominovirksomheder
CVR-nr. P-nr. Navn Politikreds Risikoinformation udvekslet Samordning eksterne beredskabsplaner Kommentar
70727528 1002327622 Henter... Syd- og Sønderjyllands Politi
Risikostoffer
Risikostof Mængde
Risikotilsyn
Risikotilsynsnavn Tilsynstype Dato for tilsyn Risikorapport modtaget Risikorapport sendt til virksomheden Del af systematisk vurdering
Risikotilsyn 2016 - IAT A/S, Læssevejen 23, 6700 Esbjerg Fysisk tilsyn 23-08-2016 02-09-2016 02-09-2016 Nej
Risikotilsyn 2016 - IAT A/S, Læssevejen 23, 6700 Esbjerg Fysisk tilsyn 01-12-2016 16-12-2016 20-12-2016 Nej
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 27-11-2019 09-12-2019 09-12-2019 Ja